Het kabinet trekt extra geld uit voor technisch onderwijs. Het geld zal in 2018 en 2019 worden besteed aan de basis-, kader- en gemengde richtingen. Dit meldt Bovag.

Stijgende vraag
Deze investering wordt gedaan vanwege de stijgende vraag naar technisch geschoolde mensen. Dit jaar krijgen de vmbo-scholen 1.500 euro per leerling in de bovenbouw. In 2019 wordt dit 3.000 euro per leerling. Voor bijscholing van docenten komt 9 miljoen euro beschikbaar. De gemengde leerweg in deze twee jaren kan rekenen op de helft, dus in 2018 750 euro en in 2019 1500 euro per leerling.

Minder leerlingen
Volgens het kabinet is het extra geld nodig omdat het aantal leerlingen op het vmbo daalt en omdat een kleiner aandeel scholieren kiest voor techniek. De bestaande technische afdelingen van vmbo scholen moeten verbeterd worden. Waar geen technische afdelingen (meer) zijn moet worden gekeken of er weer een technisch vmbo moet komen.

Vanaf 2020 kunnen scholen voor een periode van vier jaar subsidie ontvangen.

Goede zaak
Mario Hagebeek, directeur van de IK RIJ SCHADEVRIJ bedrijven “Dit is een uitstekende ontwikkeling. Technische vakken zijn mooi en er is altijd werk voor jonge mensen die een opleiding voltooien.”